GPR-H1000-1ER

Stänga

Variationer

GPR-H1000-1ER NY

Tekniska specifikationer

 • Bluetooth® Smart
  Klockan är utrustad med strömsnål Bluetooth®-teknik, som ger dig strömsparande dataöverföring med en knapptryckning. Via Bluetooth® kan klockan ansluta trådlöst till din smartphone och den vägen får du tillgång till en mängd användbara funktioner.
 • GPS-exakt klockslag
  Tack vare GPS-mottagaren visar klockan alltid GPS-exakt klockslag överallt i världen.
 • Superbelysning
  Med en knapptryckning blir displayen starkt upplyst i en moderiktig färg
 • Stöttålig
  Stöttålig konstruktion skyddar mot stötar och vibrationer.
 • Smutsbeständigt hölje
  Höljet och knapparna är försedda med specialtätningar för att förhindra att damm och lera tränger in.
 • Köldbeständig (-20 °C)
  Inte ens låga temperaturer som -20°C kan påverka denna klocka.
 • Solfunktion
  Osynliga solceller i klockan omvandlar ljus till energi och försörjer alla funktioner. Ett uppladdningsbart batteri ger den kapacitet som krävs för drift under dåliga ljusförhållanden.
 • Kaloriförbrukningsberäkning
  Den här funktionen beräknar hur många kalorier du förbrukat och lagrar resultatet i minnet.
 • Hjärtfrekvensalarm
  Ett alarm ljuder så snart en förinställd hjärtfrekvens nås.
 • Optisk pulsmätning
  En optisk sensor på klockans baksida använder lysdioder för att mäta hjärtfrekvensen vid handleden. De bestämda värdena visas på klockan.
 • Barometer (260 / 1.100 hPa)
  En inbyggd sensor mäter det lokala lufttrycket och visar det på displayen. Detta kan vara till hjälp, t.ex. under vandring, för att känna igen vädertendenser i ett tidigt skede.
 • Termometer (-10°C / +60°C)
  En inbyggd sensor mäter den lokala temperaturen och visar den på displayen.
 • Digital kompass
  En riktningssensor mäter det magnetiska norr och visar norr på klockan, samt i vilken riktning du för närvarande rör dig.
 • Höjdmätare 10 000 m
  En inbyggd sensor mäter det lokala lufttrycket och beräknar den aktuella höjden.
 • Höjdökning
  Den här funktionen summerar antal meter som du har klättrat. På så sätt kan du på en gång se den sammanlagda stigningen för en led.
 • Höjdmätardataminne
  I klockans dataminne går det – beroende på modell – att spara upp till 40 höjddataposter som går att ta fram när du vill. Alla dataposter består av ett uppmätt höjdvärde i kombination med datum och klockslag. Förutom höjdvärdena sparas högsta och lägsta höjd för varje mättillfälle.
 • Accelerationssensor
  Rörelsesensorn reagerar på acceleration och visar den som hastighet på displayen.
 • Steptracker
  Steget Tracker åtgärder via accelerometern steg och kartor dem på skärmen av klockan.
 • Planerare av utbildning
  Träningsplaneraren stöder dina personliga träningsmål och ger en signal när du når fördefinierade mål. Till exempel kan en specifik kaloriförbrukning eller en viss träningstid ställas in i förväg för att styra träningspasset individuellt.
 • Analys av utbildning
  Denna funktion visar träningsstatus, konditionsnivå och träningsbelastning samt regenereringstider. Denna information ger en bra grund för planering av ytterligare träningspass.
 • Utbildningslogg
  En träningslogg lagrar antalet steg, kaloriförbrukning samt distans- och varvtider och hjälper till att jämföra träningsenheter.
 • VO2max
  Indicator of aerobic fitness.
 • VO2max recovery time
  Monitor recovery times between workouts.
 • App för aktiviteter
  Klockan har flera träningslägen som kan ställas in i förväg för att individuellt utvärdera och kontrollera motsvarande aktivitet. Om vi använder läget "Simning" som exempel är fokus mer på kaloriförbrukningen och distansen, medan pulsen och hastigheten visas i detalj i läget "Löpning".
 • Indikator för solljus
  När du har angett lokala data som datum, tid och plats kan tiderna för soluppgång och solnedgång visas för vilket annat datum som helst.
 • GPS hastighet och avstånd
  Hightech för anspråksfulla löpare: klockan nyttjar GPS-teknologi för att mäta den aktuella löphastigheten och den tillryggalagda sträckan. Alla data som bestäms visas översiktligt på displayen.
 • Indikator för månfas
  Efter inmatning av lokala data visas månfas och månålder dynamiskt på klockan.
 • Tidvattenkurva
  När du har angett lokala data visas tidvattengrafen dynamiskt i en timcykel. Detta gör att du kan kontrollera tidvattnet för att planera din aktivitet i förväg.
 • Navigationssystem
  Använda app koordinaterna för mål och stopp kan fastställas. Klockan bestäms sedan med hjälp av GPS din egen position samt de mål som koordinater och visar på skärmen för att navigera till.
 • Funktion för världstid
  Funktionen Världstid visar lokala tider i upp till 29 olika tidszoner.
 • Stoppfunktion - 1/1 sek.- 100 min.
  Förlöpt tid mäts med en sekunds noggrannhet. Klockans mätkapacitet räcker i upp till 100 minuter.
 • Tidur - 1/1 sek. - 1 tim.
  För alla som vill veta exakt: Nedräkningstiduren hjälper dig att komma ihåg speciella eller återkommande händelser genom att avge en akustisk signal vid en inställd tidpunkt. Tiden kan ställas in i steg om sekunder och upp till 1 timmar i förväg – särskilt praktiskt för dagliga intag av medicin eller vid intervallträning.
 • Fyra dagliga alarm
  Det dagliga alarmet påminner dig med en ljudsignal om återkommande händelser vid den tid du ställt in. Den här modellen har fyra oberoende alarm för att kunna anpassa påminnelser till olika viktiga möten.
 • Vibrationsalarm
  Utan en hög signalton påminner vibrationslarmet diskret om viktiga tider.
 • Snoozefunktion
  Varje gång du stoppar alarmet ljuder det igen efter några minuter.
 • Flygplansfunktion (offline-läge)
  Med en knapptryckning försätter du klockan i offline-läge. På så sätt kan du avaktivera radio- eller GPS-mottagningen under en flygresa.
 • Knappljud på/av
  Om du vill kan du stänga av knappljuden med lägesknappen. När ljuden stängts av hörs det ingen pipton när du växlar från en funktion till nästa. Inställda larm och nedräkningstimers är aktiva trots att knappljuden stängts av.
 • Mineralglas
  Det hårda mineralglaset skyddar klockan mot fula skador.
 • Hållbart hartsfodral
 • Hållbart armband i harts
 • Batterinivåindikator
  Indikatorn visar aktuell batterinivå.
 • Vattenskyddsklassificering (20 bar)
  Perfekt för fridykning utan dykutrustning. Armbandsuret är vattenskyddat till 20 bar (ISO 22810).
 • USB Charger
  Charging option via clip and USB charging cable.
 • Mått (B x H x D)
  60,6mm x 53,2mm x 20.3mm
 • Vikt
  ca. 92 g

 • Med reservation för tekniska ändringar och fel.
  Storlekarna på bilden motsvarar inte verklig storlek. Färgerna kan avvika något från originalprodukten.