Teknologi

Månefasevisning

Månen går igjennom en regelmessig syklus på 29,53 dager. Ettersom den går gjennom en syklus, gjør endringer i de relative posisjonene til jorden, månen og solen at månen ser ut til å vokse og minke. Jo større vinkelavstand mellom månen og solen*, desto større del av månen blir belyst fra vårt synspunkt.

*Vinkelen til månen i forhold til retningen som solen ses fra jorden

Klokken gjør en grov beregning av alderen på månesyklusen der den begynner med dag 0 i syklusen. Fordi klokken bare bruker heltallsverdier (ingen brøktall) i beregningen, utgjør feilmarginen for alderen som vises, ±1 dag.
Månefasevisning

Månefasevisning