Personvernerklæring

1. Behandling av personlige data
Firmaet CASIO Europe GmbH oppbevarer og behandler bare statistisk anonymiserte tilgangstall fra webområdeleverandøren og ellers ingen andre personrelaterte bruksdata. De statistiske tilgangstallene gir for eksempel informasjon om de mest leste Internett-sidene, og om siden som brukeren åpner for å komme til Internettsiden (f.eks. via søkemaskinen).

CASIO Pixel bruker såkalte transparente GIF-filer til å transportere nettreklame. Ved hjelp av disse filene kan CASIO finne ut på hvilken reklameannonse kunden har sett koblingen til Internett-siden. Informasjonen som innhentes og brukes på denne måten, kan aldri tilbakeføres til personer siden den ikke gir opplysninger om navn, e-post-adresse, postadresse eller telefonnummer.

Det er ikke mulig å tilbakeføre de statistiske tallene til personer. Det dreier seg bare om en anonymisert behandling av data. Vi gjør oppmerksom på at alle Internett-brukere etterlater seg spor når de et på Internett. Dette gjør at de senere kan identifiseres ved hjelp av IP-adresser.

Personopplysningene dine blir ikke registrert uten at du har gitt tillatelse til det. Du avgjør selv om CASIO kan offentliggjøre personopplysningene i sammenheng med en spørreundersøkelse eller en konkurranse. Disse dataene behandles strengt konfidensielt og skal ikke gis videre til tredjepart uten tillatelse. Dataene lagres bare så lenge det er nødvendig for å avslutte spesielle serviceytelser. Deretter slettes dataene helt. Dataene gis ikke videre til tredjepart uten at du har gitt skriftlig tillatelse til dette. Du kan når som helst trekke tilbake tillatelsen elektronisk under forutsetning av at det er en bevisst og klar handing fra din side, at CASIO protokollfører tillatelsen, og at innholdet i tillatelsen når som helst kan tilbakekalles av deg.

Opplysningene vurderes anonymt når produktet registreres siden denne informasjonen bare skal benyttes til å forbedre produktene og egenskapene til disse.

Personrelaterte data om medarbeidere i et firma offentliggjøres bare hvis de berørte har gitt klar tillatelse til dette.

2. Informasjonskapsler
En nettjeneste fra CASIO bruker informasjonskapsler til å måle antallet besøkende.

En informasjonskapsel er en liten fil som er lagret på harddisken til brukeren, og som lagrer informasjon om hvilke Internett-sider du besøker. På denne måten er det mulig å identifisere hyppige brukere av Internett-siden. Informasjonen kan bare leses på Internett-siden som har skrevet dataene. Det er altså bare CASIO Europe GmbH som kan lese dataene på nettsiden www.casio-europe.com. Personlige data om brukeren lagres ikke.

Du kan konfigurere innstillingene på nettleseren din slik at det er umulig å lagre informasjonskapsler. Dette kan medføre at du av programmtekniske grunner kanskje ikke kan bruke enkelte servicetilbud eller nettjenester på Internett-sidene til CASIO. Du kan når som helst slette informasjonskapsler selv hvis du følger anvisningene i webleseren angående sletting.

Personrelaterte data blir registrert f.eks. i forbindelse med spill eller bestillinger. Også på dette området er CASIO Europe GmbH nøye med å holde de lovpålagte forskriftene om personvern. CASIO følger lovpålagte forskrifter ved behandling av data for reklameformål. Du kan lese flere detaljer i betingelsene for deltakelse og kjøp.

3. Google Analytics
Dette Nettstedet bruker Google Analytics, som er en tjeneste for webanalyse levert av Google, Inc (”Google”). Google Analytics bruker “cookies” (informasjonskapsler), som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Informasjonen som cookien samler inn om din bruk (herunder din IP adresse) sendes til Google og lagres på selskapets servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen for det formål å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter til innehaveren av nettstedet om aktiviteten på nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke sammenstille din IP adresse med andre opplysninger Google måtte ha i sin besittelse. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet. Ved å bruke nettstedet godtar du at Google behandler opplysninger om deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor.

Denne nettsiden bruker Google Analytics-rapporter om demografiske kjennetegn. Disse rapportene bruker data fra interessebetinget reklame fra Google og besøkeropplysninger fra tredjeparter (slik som alder, kjønn og interesser). Disse dataene kan ikke spores tilbake til én bestemt person, og du kan når som helst deaktivere lagringen av dem via visningsinnstillingene.

4. Innsynsrett
I samsvar med gjeldende lover gir CASIO deg skriftlig informasjon om det er lagret data om deg hos CASIO. CASIO informerer også om hvilke data dette er, og du trenger ikke betale for informasjonen.