Teknologi

Høydemåler (generelt)

  • En innebygget høydemåler bruker en trykksensor til å måle det aktuelle lufttrykket
  • Det målte lufttrykket brukes så til å beregne den aktuelle høyden.
  • Elektronikken i klokken er forhåndsprogrammert med installerte ISA-verdier (International Standard Atmosphere), som brukes til å omdanne trykkverdiene til høydeverdier. Enkelt sagt betyr det at en formel regner om alle trykkverdiene internt til en bestemt høyde.
  • Generelt faller lufttrykket og temperaturen ved tiltakende høyde. Høydemålingene utføres på grunnlag av ISA-verdiene. Disse verdiene definerer sammenhengen mellom høyde, lufttrykk og temperatur.

Viktig!

Elektronikken beregner høyden på grunnlag av lufttrykket
Det betyr at høydevisningen for samme sted kan variere hvis lufttrykket endrer seg

Høydemåler (generelt)