Teknologi

Høydemåler (typer)

Relativ høyde:
Den relative høyden angir høydeforskjellen mellom to steder, f.eks. høyden til taket på en bygning målt fra første etasje.

Absolutt høyde:
Den absolutte høyden måler den faktiske høyden til et sted i forhold til havnivået, f.eks. høyden til taket på en bygning målt fra havnivået.

Høydemåler (typer)