Advanced Euro Serie

Min business-stil

Kalkulatorer i Advanced Euro Series: standarden for forretninger

Store knapper og lettlest display: disse profesjonelt designede kalkulatorene sørger for riktig resultat på kontoret. Disse modellene skiller seg ut med en rekke funksjoner og elegant stil.

Det store LCD-displayet har store tall som er enkle å lese, for feilfri og nøyaktig regning.

Panelet i aluminium gjør det enda tydeligere at dette er et elegant forretningsverktøy av høy kvalitet.1

Ulike praktiske funksjoner gjør det enkelt å regne ut f.eks. kost, salg og margin.2

Kost, salg, margin

Avanseutregning gjør det mulig å fastsette kostnad, salgspris og margin. Enkel inntasting og gjennomsiktig display gjør forretningsregnestykker spesielt enkle.

Slik fungerer det:

Produktsammenligning

Funksjoner MS-8E MS-80E MS-88EM MS-100EM MS-120EM DF-120EM DH-12ET
Skatteberegning             X
Valutakonvertering (1 kurs) X X X X X X X
Kost / Salg / Margin     X X X X  
Rask korrigeringsknapp X X X X X X  
Fortegnskift +/- X X X X X X X
Totalt minne (GT)           X X
xx-sifret display 8 8 8 10 12 12 12
3 siffer komma markering (Tusen) X X X X X X X
Sol- / batteridrift X X X X X X X
Dobbelt null-knapp   X       X X
Aluminiumsfront   X X X X X  
1 For MS-80E, MS-88EM, MS-100EM, MS-120EM, DF-120EM
2 Tilgjengelig i følgende modeller: MS-88EM, 100EM,MS-120EM, DF-120EM