NyheterViktig informasjon om bruk av CASIO-produktbilder

Hvis du (heretter "bruker") klikker på knappen GODTA eller kopierer, laster ned eller på annen måte bruker CASIO-produktbilder, er brukeren forpliktet til å lese denne avtalen om bruk av CASIO-produktbilder og må deretter godta innholdet. Hvis du ikke godtar denne avtalen, kan du verken kopiere CASIO-produktillustrasjoner eller bruke dem på annen måte.
Avtale om bruk av Casio-produktbilder.

Følgende avtale inngås mellom CASIO Europe GmbH og brukeren av CASIO-produktbilder:
  1. CASIO Europe GmbH gir brukeren autorisasjon til nedlasting og begrenset, ikke-eksklusiv bruk av CASIO-produktbilder som er opprettet på domenet: http://www.casio-europe.com/no/news/.
  2. Brukeren forplikter seg til å bare bruke CASIO-produktbilder til presseformål.
  3. Brukeren forplikter seg til å ikke endre eller gjøre CASIO-produktbilder ugjenkjennelig samt sørge for at de utelukkende brukes til det formålet som er beskrevet, og brukeren kan også pålegges av CASIO Europe GmbH å fjerne eller slette CASIO-produktbilder omgående fra webområdene der brukeren har publisert dem.
  4. Brukeren har ikke autorisasjon til å kopiere opp CASIO-produktillustrasjoner og/eller sende dem til tredjeparter.
  5. Brukeren forplikter seg til å iverksette nødvendige beskyttelsestiltak for å forhindre nedlasting av CASIO-produktbilder fra egne webområder eller webområder der disse er publisert, og må kunne redegjøre for dette på oppfordring fra CASIO Europe GmbH.
  6. De eksklusive bruksrettighetene for CASIO-produktbildene samt retten til å tildele/gi bruksrettigheter er det bare CASIO Europe GmbH som har.
  7. Bestemmelsene i denne avtalen blir bindende så snart du kopierer, laster ned eller på annen måte bruker CASIO-produktbildene.
  8. CASIO kan når som helst si opp avtalen med umiddelbar virkning uten nærmere begrunnelse, uten at oppsigelsesfristen overholdes, spesielt hvis brukeren handler i strid med denne avtalen. Hvis avtalen opphører, må brukeren straks slette alle nedlastede CASIO-produktbilder og bekrefte dette skriftlig.
Jeg har lest avtalen om bruk av CASIO-produktbilder og godtar bestemmelsene.
 
Jeg godtar ikke avtalen og går derfor tilbake til siden for CASIO Presse.