Produktreparationer/delar

Om du har en defekt CASIO-enhet ska du vända dig till en lokal fackhandel som erbjuder reparationsservice och låta dem kontrollera och reparera din enhet.

Välj önskad produktkategori, så visas en lista över tillgängliga återförsäljare.

För att du alltid ska kunna hitta CASIO-produkter i din närhet erbjuder vi dessutom ett stort urval fackhandlare.

Räknare

Tomt Stad Distributörer (internet link) Tel. Fax
E-Mail
SWEDENI HÄNDELSE AV DEFEKT, KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE SOM PRODUKTEN KÖPTES FRÅN