Policy för idéförslag

Under företagsmottot ”Kreativitet och allmännytta”, arbetar CASIO COMPUTER CO., LTD. och dess dotterbolag (tillsammans kallade ”CASIO”) för att bidra till samhället genom att erbjuda epokgörande produkter. För att uppnå mottot ovan är CASIO engagerat i forskning och utveckling av unika produkter, tekniker och affärsmodeller mm. (tillsammans kallade ”CASIOs teknik”).

Även om kunder har för avsikt att skicka idéer, koncept, förslag, råd, förfrågningar eller andra förslag som gäller produkter, teknik, design, affärsmodeller, marknadsföring, annonsering och andra företagsaktiviteter till CASIO (tillsammans kallade ”förslag”) kan sådana förslag oavsiktligt, helt eller delvis likna CASIOs teknik, och i sådana fall resultera i att oväntade problem eller kontroverser uppstår mellan CASIO och kunder. Det innebär att CASIO vill avråda kunder från att skicka förslag till CASIO för att undvika sådana problem eller kontroverser. Trots CASIOs ovanstående policy, krävs det om en kund skickar ett förslag till CASIO, att kunden har godkänt och godtagit att:

  1. CASIO inte ansvarar för att hålla förslaget konfidentiellt;
  2. CASIO inte ansvarar för att behålla eller returnera någon form av brev, skisser, prov eller andra material som skickats till CASIO tillsammans med förslaget;
  3. CASIO inte ansvarar för att granska, utvärdera eller använda förslaget och
  4. CASIO inte ansvarar för ersättning till kunden för förslaget och inte heller är ansvarsskyldigt gentemot kunden.