FX-991ES Plus 2nd edition

FX-991ES Plus 2nd edition

Stänga

Översikt

Det Naturliga Display (Natural-V.P.A.M.) visar matematiska uttryck som rötter och bråk så som de visas i din lärobok, och detta ökar förståelsen eftersom resultaten är enklare att förstå.

 • Naturlig V.P.A.M.
 • Punktmatristeckenfönster
 • 16 och 10+2 siffror
 • 417 funktioner
 • Ekvationslösare
 • 20 par med värden för metrisk omvandling
 • Beräkning av komplexa tal
 • Calc-knapp (tillfälligt formelminne)
 • 40 fysiska konstanter
 • Matris-/vektorberäkning
 • Numerisk integral- och differentialkalkyl
 • Slumpmässiga heltal
 • Nytt divisionsläge
 • Funktionstabell
 • Tvåvägsström

Microsite

Tekniska specifikationer

  Display
  • Displaytyp: 31 * 96 FULL DOT
  • Naturlig display
  • Algebraisk inmatningsmetod: Natural V.P.A.M.
  • Antal siffror/rader: 16/1+10/1
  • Antal siffror och exponent: 10+2

  Minne
  • Repetitionsfunktion
  • Variabelminne: 9

  Matematik
  • Funktioner: 417
  • Vetenskapliga konstanter: 40
  • Enhetsomvandling: 40
  • Parentesnivåer: 24
  • Bråkberäkning
  • Vinklar DEG/RAD/GRAD
  • Vinkelenhetsomvandling >DEG/>RAD/>GRAD
  • Omvandling polär-rektangulär
  • Trigonometriska funktioner sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
  • Hyperboliska funktioner sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
  • Exponent, log, In, 10x, ex
  • Matematiska funktioner √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y
  • Bas-n beräkning (hexadecimal/decimal/binär/oktal)
  • Logiska funktioner (AND/OR/...)
  • Sexagesimal < > decimal
  • Procentberäkning
  • Teknisk notation ENG/ENG
  • Beräkning med komplexa tal
  • Slumpmässig heltalsgenerator
  • Värdetabell
  • Matrisberäkning
  • Vektorberäkning
  • Ekvationslösning
  • Lösning av linjära ekvationssystem

  Statistik
  • ∑x, ∑x2
  • ∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy
  • Standardavvikelse
  • Regressionsanalys
  • Permutation (nPr), kombinatorik (nCr)

  Differential och -integralberäkning
  • Numerisk integrationsberäkning
  • Numerisk differentialberäkning

  Övrigt
  • Hårt fodral
  • Automatisk avstängning
  • Strömförsörjning: Solar + Batteri
  • Batterityp: 1 x LR-44
  • Storlek (H x B x L i mm): 11 x 77 x 162
  • Ca. vikt: 95g

  • Med reservation för tekniska ändringar och fel.
   Storlekarna på bilden motsvarar inte verklig storlek. Färgerna kan avvika något från originalprodukten.