FX-350ES Plus 2nd edition

FX-350ES Plus 2nd edition

Stänga

Översikt

Det Naturliga Display (Natural-V.P.A.M.) visar matematiska uttryck som rötter och bråk så som de visas i din lärobok, och detta ökar förståelsen eftersom resultaten är enklare att förstå.

 • Naturlig V.P.A.M.
 • Punktmatristeckenfönster
 • 16 och 10+2 siffror
 • 252 funktioner
 • Trigonometriska funktioner
 • 9 variabelminnen
 • Tvådimensionell statistik
 • Regressionsanalys
 • Upprepa funktion
 • Automatisk beräkning av bråk
 • Funktionstabell
 • Primtalsfaktorisering
 • Slumpmässiga heltal
 • Batterieffekt

Microsite

Tekniska specifikationer

   Skärm
   • 31*96 Full Dot
   • Naturligt textboksteckenfönster
   • Algebraisk indatametod Naturlig V.P.A.M.
   • Antal siffror/rader 15/1+10/1
   • Visning av mantissexponent 10+2

   Minne
   • Repeteringsfunktion
   • 9 variabelminnen

   Matematik
   • 252 funktioner
   • 24 parentesnivåer
   • Fraktionell aritmetik
   • Vinklar DEG/RAD/GRAD
   • Omvandling mellan > DEG/> RAD/> GRAD
   • Koordinattransformation Pol ÷ Rec
   • Trigonometriska funktioner sin/cos/tan/sin -1 /cos -1 /tan -1
   • Hyperboliska funktioner SINH/COSH/TANH/SINH -1 /COSH -1 /TANH -1
   • Exponent, log, In, 10 x , e x
   • Matematiska funktioner √, xʌ__LW_AT__, x -1 , 1/x, x!, x y , x 1/y
   • Sexagesimal < > decimal
   • Procenträkning
   • Primtalsfaktorisering
   • Teknisk notering ENG/ENG
   • Slumptalsgenerator
   • Tabellfunktion

   Statistik
   • Summa av ∑x, ∑x²,
   • Summa av ∑x, ∑y, ∑x², ∑y², ∑xy
   • Standardavvikelse
   • Regression
   • Permutation (NPR), kombination (nCr)

   Övrigt
   • Hårt fodral
   • Automatisk avstängning
   • Strömförsörjning: Batteri (1x LR44)
   • Mått (H x B x D i mm): 11 x 77 x 162
   • Vikt: 95 g

  Med reservation för tekniska ändringar och fel.
  Storlekarna på bilden motsvarar inte verklig storlek. Färgerna kan avvika något från originalprodukten.