FX-ES Plus Emulator

Stänga

Översikt

FX-ES Plus har samma grundläggande funktioner som tillhörande räknare FX-82ES Plus, FX-85ES Plus och FX-991ES Plus.

 • Emulationsprogramvara för skolräknare FX-82ES Plus, FX-85ES Plus, FX-350ES Plus, FX-570ES Plus och FX-991ES Plus
 • Skapa screenshots och använd som undervisningsmaterial på ett enkelt sätt
 • Popup-displayfunktion
 • Skalbara emulatorstorlekar
 • Naturlig display
 • Oberoende CD-enhet användning

Licens

Licensalternativ (1 & 3 år)

Fristående licens [singel licens / 10 licenser/ 30 licenser / 100 licenser]

Nätverkslicens [singel licens / 10 licenser/ 30 licenser / 100 licenser]

Vill du att flera användare ska använda samma konto? Läs mera om nätverkslicenser på http://edu.casio.com/softwarelicense/networklicense/

Microsite

Tekniska specifikationer

   • Skapa screenshots
   • Gör dina egna screenshots:
    • Integrering av bildskärmsvyer i andra PC-program
   • Popup-displayfunktion
   • Skalbara emulatorstorlekar
   • Funktioner
   • Upprepningssfunktion
   • 24 parentesnivåer
   • Minne för variabler (7)
   • STO/RCL-knapp
   • Vetenskapliga funktioner
   • Trigonometriska och inverterade trigonometriska
   • funktioner
   • Hyperbolisk och inverterad hyperbolisk funktion
   • Exponentialfunktioner 10x, ex
   • Inverteringsfunktion x-1
   • Potens- och rotfunktioner x√,√ ,x2 ,xy
   • Logaritmfunktioner (log, ln)
   • Kombinatorik och permutation
   • Slumptalsgenerator
   • Omräkning av polarkoordinater i rätvinkliga
   • koordinater och inverterat
   • Bråkräkningsautomatik (två lägen)
   • Omräkning av sexagesimal till decimal och omvänt
   • Beräkningar i nygrader, gradmått- och bågmått
   • p-knapp, e-knapp och %-knapp
   • SCI/FIX/ENG-funktion
   • Statistik
   • Listbaserad statistik
   • Statistik med en variabel
   • Standardavvikelse
   • Statistik med två variabler (regressionsfunktioner)
   • Linjär
   • Exponentiell
   • ab-exponentiell
   • Logaritmisk
   • Potens
   • Invertering
   • Kvadrater
   • Naturlig inmatning
   • Bråk
   • Rötter
   • Potenser
   • Parenteser
   • Absoluta värden
   • Logaritmer
   • Non-natural input (t.ex. MS-modeller)
   • Utmatning i √-form
   • Utmatning i π-form</li>
   • Funktionstabeller
   • Systemkrav
   • Dator: Minimikrav Intel® Pentium® III 500 med USB
   • Operativsystem: Windows® 98/Me eller Windows® 2000/XP;
   • Ledigt hårddiskutrymme: 100 MB krävs
   • Arbetsminne: Det som rekommenderas för operativsystemet

  Med reservation för tekniska ändringar och fel.
  Storlekarna på bilden motsvarar inte verklig storlek. Färgerna kan avvika något från originalprodukten.