Nytt

CASIO nytt - tidskriften för lärare som vill göra undervisningen intressantare. Med information, artiklar, tillämpnings- och uppgiftsexempel på temat skol- och grafräknare.

Utgift 1/2016

Svenskt / Norskt / Danska:

Hämta nytt

Utgift 1/2015

Svenskt / Norskt / Danska:

Hämta nytt

Utgift 2/2014

Svenskt / Norskt / Danska:

Hämta nytt

Utgift 1/2014

Svenskt / Norskt / Danska:

Hämta nytt

Utgift 1/2013

Svenskt / Norskt / Danska:

Hämta nytt

Utgift 2/2012

Svenskt / Norskt / Danska:

Hämta nytt

Utgift 1/2011

Svenskt / Norskt / Danska:

Hämta nytt

Utgift 1/2010

Svenskt / Norskt / Danska:

Hämta nytt

Utgift 2/2008

Svenskt / Norskt / Danska:

Hämta nytt

Utgift 1/2008

Svenskt / Norskt / Danska:

Hämta nytt

Utgift 2/2007

Svenskt / Norskt / Danska:

Hämta nytt

Utgift 1/2007

Svenskt / Norskt / Danska:

Hämta nytt

Utgift 3/2006

Svenskt Hämta nytt

Norskt Hämta nytt

Danska Hämta nytt

Redaktionsteam:

Tor Andersen,
Norwegian Center for Mathematics Education

Bjørn Bjørneng,
lärare Upper Secondary School i Dokka (Norge)

Kjell Skajaa,
Casio Scandinavia AS

Inlägg:

Från lärare från Norge, Sverige och Danmark

Publikationer:

3-4 utgåvor per år

Innehåll:

  • Artiklar och uppgiftsexempel från den matematiska sektorn.
  • Autentisk och regelbunden information om användningen av CASIOs räknare i undervisningen - av lärare för lärare.
  • Bra assistans i förberedelser inför undervisningen.
  • Intressanta tips när det gäller användningen av CASIO-räknare i undervisningen.
  • Praktiska tillämpningsexempel för matematikundervisningen.

Tidskriften CASIO nytt informerar omfattande om viktiga ämnen inom modern matematik - från att förbereda till att gestalta undervisningen. Den stödjer lärare inom alla skolformer och -stadier när det gäller att gestalta en praktisk såväl som levande undervisning. Dessutom bidrar den till att höja elevernas motivation.

Utskriftsexemplar:

Beställ ett utskriftsexemplar av CASIO nytt hos din CASIO-leverantör.

Erbjudanden för lärare:

Skaffa information hos din CASIO-leverantör om särskilda erbjudanden och villkor för lärare.