FX-9860GII

Stänga

Översikt

Med den stora "naturliga" displayen kan du visa bråktal, kvadratrötter och andra numeriska uttryck på samma sätt som i matematikboken.

 • Minne: 61 kB RAM
 • 1,5 MB Flash ROM
 • Perfect Natural V.P.A.M. - Naturlig in- och utmatning
 • Flera lösningar av valfria ekvationer
 • Lös linjära ekvationssystem, matrisberäkning
 • Visa funktioner grafiskt och skapa värdetabeller
 • Beräkna nollpunkter, maximum, minimum och skärningspunkter
 • Bestäm tangent- och normalekvationer
 • Numerisk differential- och integralkalkyl
 • Undersök funktioner med parametrar
 • Vida data grafiskt
 • Genomför regressioner
 • Beräkna karakteristiska värden utifrån stickprov
 • Fördelningsfunktioner
 • Tabellkalkyler
 • Vektorkalkyl
 • Slumpsimulatorer
 • Heltaliga slumptal
 • Enhetsomräkning
 • Utökad vektorkalkyl
 • Stokastiska simuleringar
 • Dynamiskt geometrisystem
 • Upprepa hela lösningssätt med ändrade startvärden
 • Bakgrundsbelysning
 • Förinstallerad applikation ECON2 för mätvärdesregistrering
 • USB-anslutning (för dataöverföring och bildöverföring till CASIO-projektor)

Microsite

Tekniska specifikationer

  Display
  • Natrulig display: Natural V.P.A.M.
  • Rader x tecken: 8 x 21
  • Displaystorlek (pixlar): 64 x 128
  • Bakgrundsbelysning

  Minne / Memory
  • RAM/Flash-ROM minne: 61 kB/1,5 MB
  • Minnesplatser för värden eller varibler: 28
  • Hämta senast inslagna

  Matematik
  • Teknisk notation: 10+2
  • sin, cos, tan och invers
  • Hyperboliska och inversa funktioner
  • Vinkelenhetsomvandling DEG-RAD
  • sexagesimal < > decimal
  • Omvandling polär < > rektangulär
  • Enhetsomvandling
  • Bas-n beräkningar (hexadecimal/decimal/binär/oktal)
  • Logarimiska och exponentialfunktioner
  • Tabell funktion
  • Lösning av ekvationssystem: up to 6
  • Lösninga av polynomenkvationer: up to 6
  • Logiska funktioner (AND/OR/...)
  • Beräkning med komplexa tal
  • Interaktiv ekvationslösning
  • Matrisberäkning
  • REF/RREF funktion
  • Använding av senaste svar/svarsminne
  • Recursiva talserier
  • GCD (pgcd) / LCM (ppcm) funktion
  • Resttalsfunktion

  Grafisk presentation
  • Antal rektangulära funktioner: 20
  • Antal parametriska funktioner: 20
  • Antal polära funktioner: 20
  • X=f(Y) graf
  • Olikheter
  • Zoom, trace- funktion
  • Kägelsnittsprogram
  • Dynamisk geometriprogram: förinstallerad Add-In

  Statistik
  • Beräkning av standardavvikelse och medelvärdet
  • Linjär regression
  • Median, kvartiler
  • Beskrivande statistik
  • Kombinatorik och permutation
  • Regressionsmodeller: 12
  • Histogram, punkter
  • Boxplot
  • Stapel- och cirkeldiagram
  • Antal listor: 26x6
  • Maximal listlängd: 999
  • Utvärderande statistik
  • Slumptalsgenerator
  • Slumptal
  • Chi-, Anova-, F-test
  • Z och -T intervalltest
  • Sannolikhetsfördelning

  Differential och -integralberäkning
  • Numerisk integrationsberäkning
  • Numerisk differntialberäkning
  • Max/min

  Programmering
  • Formelminne
  • Programmering/användningsdefinierat
  • Strängfunktion

  Finansiella beräkningar
  • N, %, I, PMT, PV, FV
  • Amortering
  • Omvandling effektiv< > nominell ränta
  • Beräkning av ränta och effektiv ränta
  • Annuitetsberäkning
  • Dag/datumberäkning
  • Avskrivning
  • Låneberäkning
  • Kassaflöden
  • Prissättning (kost/sälj/marginal)

  Övrigt
  • Tillägsprogram kan installeras/Add-ins
  • Operativsystem kan uppgraderas
  • Kalkylblad
  • eActivity
  • Hårt skyddslock
  • Kabel för kommunikation mellan räknare: levereras med räknare
  • Automatisk avstängning
  • SD minneskortplats: -/•
  • PC anslutning: levereras med räknare
  • Motsvarande emulator-programvara: valfritt
  • EA-200 anslutning / ECON2
  • Huvudbatteri: 4 x AAA
  • Storlek (H x W x D in mm): 21,2 x 91,5 x 184
  • Ca. vikt: 220 g/225 g

  • Med reservation för tekniska ändringar och fel.
   Storlekarna på bilden motsvarar inte verklig storlek. Färgerna kan avvika något från originalprodukten.