FC-200V

Stänga

Översikt

Finansräknare med extra funktioner som obligationer och avskrivning och beräkning av nollresultat. Solar och batteridrift.

Direktlägesknappar och nytt handhavande
Genom att trycka på dessa direktlägesknappar kan du snabbt försätta apparaten i speciallägen när du utför ekonomiska beräkningar. FC-200V är utrustad med ett fullpunkts 4-radigt teckenfönster som gör det enkelt att mata in, bekräfta, ändra och korrigera samtliga parametrar. FC-200V har även den mycket praktiska 3-siffriga visningsfunktionen för kommamarkering.

Genvägsknapp
Parametervärden och inställningar som en gång använts i en beräkning kan sparas och lagrade data kan hämtas för användning i liknande beräkningar. En mycket effektiv funktion för upprepade beräkningar.

Microsite

Tekniska specifikationer

   Allmänna specifikationer:

   • 4-radigt teckenfönster:
    Punktmatris 31 * 96
    mantissa+ exponent 10 + 2 siffror
   • Plasttangenter
   • Strömförsörjning: batteri med AAA-format och solcell
   • Nytt påträdningshölje
   • Storlek (H x B x D): 12,2 x 80,0 x 161,00 mm
   • Vikt: 103 g
   • EAN-kod:49-71850-167006 (juni: 172130) blister (FC-200V-S-EH)
   • Förpackning (L x B x H): 245,0 x 155,0 x 43,1 mm
   • Total vikt: 363,7 g
   • Språk: engelska, spanska, franska

   Utförliga specifikationer:

   • Inmatningsformat: V.P.A.M
   • Funktionsberäkningar
    - Trigonometriska/inversa trigonometriska beräkningar
    - Hyperboliska/inversa hyperboliska beräkningar
    - log, ln – logaritmiska beräkningar
    - 10x, ex – exponentiella beräkningar
    - x2/ ^ / x√ –
       potens-/potensrotsberäkningar
    - √ – rotberäkningar
    - x-1 – inversa beräkningar
    - x! - (faktoriell operator) beräkningar
    - nPr (permutation), nCr (kombinatorik)
    - Slumptal
   • Återuppspelning
    - Historik
   • Minne
    - Ans
    - STO, RCL (A-D, X,Y, M (7))
   • Procenträkning
   • Talvisningsinställning
    - Fix
    - Sci
    - Norm
    - 3-siffrig avgränsningssymbol
   • Vinkelinställning
    - Grader, radianer, gon
   • Stat redigeringstabell
   • Beräkningsobjekt
    - n
    - x-var
    - ∑!
    - ∑x2
    - ⊗n-1
    - ⊗!
   • Regression
    - Linjär regression
    - Logaritmisk regression
    - e-exponentiell regression
    - Potensregression
    - Invers regression
    - Kvadratisk regression

   Ekonomiska beräkningar

   • Enkel ränta
   • Sammansatt ränta TVMn
   • P/Y, C/Y
   • Kassaflöde (investeringsvärdering)
   • Amortering
   • Omvandling
   • Dagsberäkningar
   • Kostnad, Skal, Marginal
   • Obligationsberäkning
    - Inköpspris
    - Avkastning fram till förfallodagen
   • Avskrivning
    - Rak – linjär metod
    - Metod med fast procentsats
    - Årsbaserad degressiv avskrivning
    - Degressiv avskrivning
   • Nollresultatsberäkning
    - Försäljningskvantitet för nollresultat
    - Försäljningsbelopp för nollresultat
    - Försäljningsbelopp för förväntad ränta
    - Försäljningsbelopp för förväntad räntesats
    - Säkerhetsmarginal
    - Nivå av operativ risk
    - Nivå av kombinerad risk
    - Nivå av finansiell risk

   Om skillnaden mellan den nya modellen FC-200V och den gamla modellen FC-200

   På FC-200V kan du utföra alla beräkningar som går att utföra på den tidigare FC-200. Inga funktioner har tagits bort. FC-200V har inte den programmeringsfunktion som den förra versionen har, men den funktionen är tänkt att användas för obligationsberäkning, avskrivning och beräkning av nollresultat som alla är inbyggda i FC-200V.

  Med reservation för tekniska ändringar och fel.
  Storlekarna på bilden motsvarar inte verklig storlek. Färgerna kan avvika något från originalprodukten.