FC-100V

Stänga

Översikt

Finansräknare med ett antal funktioner som amortering, marginalberäkning och beräkning av ränta på ränta.

Direktlägesknappar och nytt handhavande
Genom att trycka på dessa direktlägesknappar kan du snabbt försätta apparaten i speciallägen när du utför ekonomiska beräkningar. FC-100V är utrustad med ett fullpunkts 4-radigt teckenfönster som gör det enkelt att mata in, bekräfta, ändra och korrigera samtliga parametrar. FC-100V har även den mycket praktiska 3-siffriga visningsfunktionen för kommamarkering.

Genvägsknapp
Parametervärden och inställningar som en gång använts i en beräkning kan sparas och lagrade data kan hämtas för användning i liknande beräkningar. En mycket effektiv funktion för återkommande beräkningar.

Microsite

Tekniska specifikationer

   Allmänna specifikationer:

   • 4-radigt teckenfönster:
    Punktmatris 31 * 96
    mantissa+ exponent 10 + 2 siffror
   • Plasttangenter
   • Strömförsörjning: batteri med AAA-format
   • Nytt påträdningshölje
   • Storlek (H x B x D): 13,7 x 80,0 x 161,00 mm
   • Vikt: 110 g
   • EAN-kod: 49-71850-167013 (juni: 172147) blister (FC-100V-S-EH)
   • Förpackning (L x B x H): 245,0 x 155,0 x 43,1 mm
   • Total vikt: 368,7 g
   • Språk: engelska spanska, franska

   Utförliga specifikationer:

   • Inmatningsformat: V.P.A.M
   • Funktionsberäkningar
    - Trigonometriska/inversa trigonometriska beräkningar
    - Hyperboliska/inversa hyperboliska beräkningar
    - log, ln – logaritmiska beräkningar
    - 10x, ex – exponentiella beräkningar
    - x2/ ^ / x√ - potens-/potensrotsberäkningar
    - √ - rotberäkningar
    - x-1 – inversa beräkningar
    - x! - beräkningar av fakultet
    - nPr (permutation), nCr (kombinatorik)
    - Slumptal
   • Återuppspelning
    - Historik
   • Minne
    - Ans
    - STO, RCL (A-D, X,Y, M (7))
   • Procenträkning
   • Talvisningsinställning
    - Fix
    - Sci
    - Norm
    - 3-siffrig avgränsningssymbol
   • Vinkelinställning
    - Grader, radianer, gon
   • Stat redigeringstabell
   • Beräkningsobjekt
    - n
    - x-var
    - ∑!
    - ∑x2
    - ⊗n-1
    - ⊗!
   • Regression
    - Linjär regression
    - Logaritmisk regression
    - e-exponentiell regression – potensregression
    - Invers regression
    - Kvadratisk regression

   Ekonomiska beräkningar
   • Enkel ränta
   • Sammansatt ränta TVM
   • P/Y, C/Y
   • Kassaflöde (investeringsvärdering)
   • Amortering
   • Omvandling
   • Kostnad, Skal, Marginal
   • Dagsberäkningar

   Om skillnaden mellan den nya modellen FC-100V och den gamla modellen FC-100

   På FC-100V kan du utföra alla beräkningar som går att utföra på den tidigare FC-100. Inga funktioner har tagits bort.

  Med reservation för tekniska ändringar och fel.
  Storlekarna på bilden motsvarar inte verklig storlek. Färgerna kan avvika något från originalprodukten.