Teknik

Visning av månfaser

Månen har en regelbunden cykel som varar 29,53 dagar. Under cykeln tycks månen tillta och avta på grund av den ändrade relativa positionen mellan jorden, månen och solen. Ju större vinkelavstånd mellan månen och solen*, desto större är den belysta delen som syns från jorden.

*Månens vinkel i förhållande till den linje där solen syns från jorden.

Klockan gör en grov beräkning av den aktuella månåldern med början på dag 0 i måncykeln. Eftersom klockan endast använder heltal (inga decimaltal) för beräkningen, blir felmarginalen för månåldern ±1 dag.
Visning av månfaser

Visning av månfaser