Teknik

Vattentäthet

Vattentätheten för CASIO-klockorna uppfyller standarderna DIN 8310 och ISO 2281. Dessa standarder beskriver de olika klasserna för vattentäthet och provningarna för att bestämma vattentätheten. Undantag är de modeller som inte är märkta med ”Water Resist”. Dessa klockor får överhuvudtaget inte komma i kontakt med vatten.

I princip är vattentätheten enligt DIN 8310 och ISO 2281 ingen varaktig egenskap, eftersom tätningarna är utsatta för naturligt åldrande och slitage. Extremt höga och låga temperaturer, lösningsmedel och kosmetika accelererar denna process genom att göra tätningarna spröda och porösa i förtid och vattentätheten kan då inte lägre garanteras för modellen. Klockorna bör användas inom ”normala” temperaturområden mellan ca + 10 °C och + 50 °C.

Räckvidd:
Dessa normer gäller för allmän användning av armbandsur.
Klockor med en meteruppgift för vattentätheten kan dock inte utan vidare användas på detta vattendjup, eftersom meteruppgifterna för vattentätheten endast är ett bildligt uttryck för provtrycket.

Genom rörelser i vattnet, som t.ex. en kraftig simrörelse eller ett slag mot vattnet, kan det resulterande, dynamiska trycket kraftigt överstiga det angivna statiska trycket och därmed påverka vattentätheten.

Vattentäthetsklassificering

Märkning Användning
  Wasserdichtigkeit Wasserdichtigkeit Wasserdichtigkeit Wasserdichtigkeit
Text på husbotten Vattenstänk, regn Bad, tvätt, dusch Simning, snorkling Fridykning utan utrustningt
Ingen uppgift Nej Nej Nej Nej
Water Resistant Ja Nej Nej Nej
Water Resist 5BAR Ja Ja Nej Nej
Water Resist 10BAR Ja Ja Ja Nej
Water Resist 20BAR Ja Ja Ja Ja

Vattentäthetsklassificering (5 BAR/50 M*)
Klockan är provad för en vattentäthet upp till 5 bar, vilket motsvarar en antagen vattenpelare på 50 meter som belastar en kvadratcentimeter. Den är då bäst lämpad för daglig användning som t.ex. bad, dusch eller handtvätt.

Vattentäthetsklassificering (10 BAR/100 M*)
Klockan är provad för en vattentäthet upp till 10 bar, vilket motsvarar en antagen vattenpelare på 100 meter som belastar en kvadratcentimeter. Den är då bäst lämpad för t.ex. simning eller snorkling.

Vattentäthetsklassificering (20 BAR/200 M*)
Klockan är provad för en vattentäthet upp till 20 bar, vilket motsvarar en antagen vattenpelare på 200 meter som belastar en kvadratcentimeter. Den är då bäst lämpad för t.ex. fridykning utan utrustning.

*Meteruppgiften refererar inte till ett dykdjup, utan till det lufttryck som använts inom ramen för vattentäthetsprovningen. (ISO 2281)