Teknik

Triple Sensor

Triple Sensor är en extremt liten, tredubbel sensor som tar minimal plats på kretskortet. Denna teknik omfattar klockans viktigaste funktioner. Till huvudfunktionerna hör en termometer för mätning av yttertemperaturen, en barometer för bestämning av lufttrycket och en digitalkompass för visning av väderstrecket.

Triple Sensor