Teknik

Tough Movement

Tough Movement-tekniken övertygar.
Den nya Tough Movement-tekniken kombinerar fyra innovativa funktioner: Multiband 6, Tough Solar, en hybridkonstruktion och visarjustering.

Tough Movement
Multiband 6
Wave Ceptor-radiotekniken gör det möjligt att ta emot 6 radiosignaler från hela världen (två i Japan och vardera en i Tyskland, Storbritannien, USA och Kina).

Tough Movement
Tough Solar
Energiförsörjningssystemet laddar upp klockan med solceller och driver alla viktiga funktioner.

Tough Movement
Hybridkonstruktion
Materialkombinationen av lätt harts och stabil metall höjer klockmodulens stöttålighet och hållbarhet hos analoga och analog-digitala klockor.

Tough Movement
Visarjustering
Den automatiska visarjusteringen provar visarnas grundställning varje timme och korrigerar den vid behov – både när de flyttats av t.ex. stötar och vid magnetisk påverkan.

Lägg märke till märket <<TOUGH MVT.>> på klockan.

Tough Movement