Teknik

Termometer

  • Termometern används för att mäta yttertemperaturen.
  • Temperaturen visas med en noggrannhet av 0,1 °Celsius.
  • Termometern kan mäta och visa temperaturen inom området -10,0 °Celsius till 60,0 °Celsius.

Termometer
Termometer