Teknik

Smart Access

Smart Access-Systemet ger snabb och intuitiv åtkomst till klockans alla viktiga funktioner via en elektronisk krona. Kronan kan tryckas in och vridas för att växla mellan olika lägen och funktioner för att ställa in 1/20-sekunders stoppur, nedräkningstimer, larm eller världstid. Fem från varandra skilda motorer driver tim-, minut- och sekundvisarna samt de översiktliga läges- och datumvisningarna.

Smart Access

Kronsäkring (EQW-A1000)

Med följande handgrepp kan du aktivera kronans knapplås för att klockan inte oavsiktligt ska växla till ett annat funktionsläge när kronknappen trycks in.

Smart Access