Teknik

Radiokontrollerade klockor

Automatiskt punktlig

Fördelarna med radiokontrollerade klockor är uppenbara: när de väl ställts in på rätt tidszon, visar de alltid rätt tid för den platsen. Alla CASIO-klockor tar emot radiosignaler i nästan hela Europa – några modeller dessutom i Nordamerika, delar av Kanada och Mexiko (radiotornet i Fort Collins skickar ut radiosignaler med en radie på upp till 3 200 km) och t.o.m. i Japan och Kina. I Europa sker omställningen mellan sommar- och vintertid helt automatiskt. Vilken teknik som ligger bakom och hur klockan tar emot tiden får du reda på här.

Varför finns det radiokontrollerade klockor?

Regular signal reception ensures that your watch always shows the correct time. The exact time is transmitted to the watch from atomic clocks - the most precise watches in the world. No setting, no resetting, always on time.

Varför finns det radiokontrollerade klockor?

Atomuren klassas som de mest exakta klockorna i världen. I Tyskland bestäms det offentliga livets officiella tid av PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) i Braunschweig. I Storbritannien ansvarar National Physical Laboratory i Teddington nära London för tidsbestämningen. I USA sköts det av National Institute of Standards and Technology (NIST) i Fort Collins/Colorado, i Japan av Communications Research Laboratory (CRL) i Tokyo, i Kina skickas tiden av National Time Service Center.

Hur exakta är atomur?

Atomur har knappt någon avvikelse från den ideala tiden. På en miljon år går de teoretiskt ”fel” med ca en sekund. Som en jämförelse: ett kvartsur går fel med ett par sekunder per månad, mekaniska armbandsur med mycket mer – även om de är nog så exklusiva.

Hur registrerar klockan tiden?

Atomurens tid skickas ut från radiotorn. I Tyskland står ett sådant radiotorn i Mainflingen vid Frankfurt, i Storbritannien hittar man ett i Anthorn, i USA i Fort Collins, i Japan på bergen Otakadoya i nordost och Hagane i sydväst, och i Kina står ett radiotorn i Shangqiu. Radiotornet i Mainflingen når en klocka med radioteknik inom en radie på upp till 1 500 km, beroende på modell. Det speciella med vissa av CASIOs radiokontrollerade klockor är att de till och med kan ta emot signalerna från alla sex sändarna.

Vilken slags signal är det som sänds?

I Tyskland sänds tidssignalen DCF77 ut på frekvensen 77,5 kHz. MSF är signalen för Storbritannien, WWVB signalen i USA – båda sänds med en frekvens på 60 kHz. De båda japanska signalerna JJY överförs med 40 resp. 60 kHz, den kinesiska signalen BPC med frekvensen 68 kHz. Den radiokontrollerade klockan avkodar den aktuella signalen och visar den exakta tiden där du befinner dig.

Vad händer när du reser?

Alla CASIOs radiokontrollerade klockor är mycket enkla att ställa in till den aktuella tidszonen. På så sätt kan du alltid visa den exakta lokala tiden i såväl Europa och Nordamerika som i stora delar av Kanada och Mexico. Vissa modeller är till och med utrustade med den nya radioteknologin Multiband 6 och tar därmed även emot signalerna i Japan och stora delar av Kina. Utanför sändarnas räckvidder fortsätter CASIOs radiokontrollerade klockor att gå som normala kvartsur.

Titta efter klockor med detta märke:

Radiokontrollerade klockor