Teknik

Höjdmätare (allmänt)

  • Den inbyggda höjdmätaren använder en trycksensor för att mäta det aktuella lufttrycket.
  • Det uppmätta lufttrycket används sedan för att ”uppskatta” den aktuella höjden.
  • Klockans elektronik är förprogrammerad med förinställda ”ISA-värden” (International Standard Atmosphere) som används för omvandling av tryckvärden till höjdvärden. Enkelt uttryckt betyder det att en formel i klockan räknar om alla tryckvärden till en bestämd höjd.
  • Normalt avtar lufttrycket och temperaturen när höjden ökar. Höjdmätningen görs med hjälp av ISA-värdena. Dessa definierar förhållandet mellan höjd, lufttryck och temperatur.

Obs!

Elektroniken ”uppskattar” höjden med hjälp av lufttrycket.
Det betyder att höjdvisningen kan variera för samma plats när lufttrycket förändras.

Höjdmätare (allmänt)