Teknik

Höjdmätare (typer)

Relativ höjd:
den relativa höjden anger höjdskillnaden mellan två olika platser, t.ex. höjden på ett hustak mätt från gatuplanet.

Absolut höjd:
den absoluta höjden mäter den verkliga höjden för en plats med utgångspunkt i havsnivån, t.ex. höjden på ett hustak mätt från havsnivån.

Höjdmätare (typer)