Teknik

Höjdmätare (särskilda egenskaper)

Höjdsummering

Höjdmätarens dataminne kan spara upp till 40 dataposter, beroende på modell. Alla dataposter består av en höjd i kombination med datum och klockslag. Förutom höjden sparas även följande uppgifter i minnet:

  • Maximal höjd (MAX): sparar den högsta punkten under en mätning (E)650 m
  • Minimal höjd (MIN): sparar den lägsta punkten under en mätning (F) 20 m
  • Total uppstigning (ASC): sparar den totala höjden hos en uppstigning (A+C) 280 m + 400 m = 680 m
  • Total nedstigning (DSC): sparar den totala höjden hos en nedstigning (B+D) 50 m + 450 m = 500 m
  • Samlat minne: sparar den lägsta, den högsta och den samlade upp- och nedstigningen under alla sparade mätningar.

Höjdmätare (särskilda egenskaper)