Teknik

Energisparfunktion

Om en klocka inte används under en tid och ligger helt i mörker, är kapaciteten för den s.k. mörkerreserven viktig.

CASIO solur har en mörkerreserv på upp till 24 månader. Det betyder att en klocka kan ligga i absolut mörker i upp till 24 månader och ändå vara fullt funktionsduglig.

CASIO solur har en ”energisparfunktion” som försätter klockan i ett slags ”sömn” när den lämnas i mörker under en definierad tid. Displayen på digitalklockor släcks automatiskt och visarna stannar i kl. 12-läget på analoga modeller.

När klockan åter kommer ut i ljuset och väcks ur sin ”sömn” visar den igen rätt tid. Även när klockan befinner sig i energisparläget fortsätter den att gå i bakgrunden.