Teknik

Ebb-flod-indikator

Tidvattnet höjer och sänker periodiskt vattennivån i hav, sjöar, bukter och andra vattendrag. Detta orsakas huvudsakligen av gravitationen mellan jorden, månen och solen. Tidvattnet höjs och sänks ungefär var sjätte timme. Grafiken över tidvattnet visar variationerna med ledning av månens väg över en meridian och månens intervall.

Klockan kan visa ebb- och flodfaserna för en valfri ort vid ett givet datum. Det kan vara mycket användbart att t.ex. känna till tidvattenvariationerna i förväg på ditt resmål.

Ebb-flod-indikator