Teknik

Digitalkompass

Jordens magnetfält är ett komplext nät av nord-sydlig strålning. Riktningssensorn använder detta fält för att bestämma den exakta riktningen.

Sensorn består av två fyrkantiga spolar där jordens magnetfält inducerar en mycket låg spänning. Storleken på spänningen varierar med positionen och riktningen. Ett icke-magnetiskt motstånd sitter mellan de båda spolarna och registrerar de små spänningsvariationerna.

Vid varje ny position ändras värdet som mäts av motståndet. En mikroprocessor omvandlar värdena och visar dem överskådligt på din klocka.

Digitalkompass