Teknik

Barometer

  • Barometern används till att mäta lufttrycket och visa vädertendenser.
  • I allmänhet gäller att ju högre man befinner sig (uppförsbacke/sluttning), desto lägre är lufttrycket.
  • Om lufttrycket stiger, kan man som regel räkna med bättre väder.
  • Om lufttrycket sjunker, kan man räkna med sämre väder.
  • Lufttrycket visas med en noggrannhet av 1 hPa (hektopascal).
  • Barometern kan mäta och visa lufttrycket inom området 260 hPa till 1 000 hPa.

Barometer