NyheterViktig information angående användning av CASIOs produktbilder

När du (hädanefter "användaren") klickar på knappen "ACCEPTERA" eller kopierar, hämtar eller i någon form använder CASIOs produktbilder förpliktigar sig användaren att läsa det här avtalet om användning av CASIOs produktbilder och godkänner innehållet i detsamma. Om du inte godkänner det här avtalet har du inte tillåtelse att vare sig kopiera eller på annat sätt använda CASIOs produktbilder.
Avtal om användning av Casios produktbilder.

Följande avtal sluts mellan CASIO Europe GmbH och användaren gällande användningen av CASIOs produktbilder:
  1. CASIO Europe GmbH tillåter användaren att hämta och på ett icke-exklusivt begränsat sätt använda CASIOs produktbilder som lagrats under domänen: http://www.casio-europe.com/se/news/.
  2. Användaren är förpliktigad att använda CASIOs produktbilder uteslutande i pressyften.
  3. Användaren är förpliktigad att inte förändra eller förvanska CASIOs produktbilder och att använda dem uteslutande i beskrivet syfte och att på begäran från CASIO Europe GmbH omedelbart ta bort eller radera dem från de webbplatser som användaren har publicerat CASIOs produktbilder på.
  4. Användaren är inte berättigad att reproducera och/eller skicka CASIOs produktbilder till tredje part.
  5. Användaren är förpliktigad att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att CASIOs produktbilder hämtas från dennes webbplatser eller andra webbplatser på vilka denne publicerat dessa och på begäran från CASIO Europe GmbH styrka att så har skett.
  6. Den exklusiva nyttjanderätten till CASIOs produktbilder samt rätten att tilldela nyttjanderätter finns uteslutande hos CASIO Europe GmbH.
  7. Bestämmelserna i det här avtalet blir bindande så snart du kopierar, hämtar eller i någon form använder CASIOs produktbilder.
  8. CASIO har rätt att när som helst utan att uppge skäl och utan uppsägningstid med omedelbar verkan bryta avtalet, i synnerhet om användaren bryter mot bestämmelserna i det här avtalet. När avtalet upphör att gälla måste användaren omedelbart radera alla hämtade produktbilder från CASIO och bekräfta detta skriftligt.
Jag har läst avtalet om användning av CASIOs produktbilder och godkänner bestämmelserna.
 
Jag godkänner inte och vill gå tillbaka till CASIOs pressida.