Gemensamt meddelande från styrelseordförande och VD

Kazuo Kashio, styrelseordförande och CEO
Kazuo Kashio, styrelseordförande och CEO
Kazuhiro Kashio, VD och COO
Kazuhiro Kashio, VD och COO

Vi fortsätter att tillhandahålla nya möjligheter genom produkter som överstiger förväntningarna

Vi är övertygade om att människor besitter en gränslös potential och ägnar sig åt tankar och deltar i intellektuella och kreativa aktiviteter baserade på kunskap som erhållits genom att betrakta, undersöka och lära sig. Genom den här processen har mänskligheten utforskat nya områden inom vetenskap och kultur och gjort rejäla framsteg.

Uppfinningar som miniräknare, klockor, elektroniska musikinstrument, elektroniska uppslagsverk och digitalkameror har gjort det enkelt för vem som helst att använda information som siffror, språk, tid och musik i vardagslivet. Vi på Casio ser det som vårt uppdrag att uppfinna nya produkter som är till hjälp i människors intellektuella och kreativa aktiviteter, vilket i sin tur driver på den sociala utvecklingen världen över.

Som vi ser det finns det otaliga produkter i världen som bara väntar på att uppfinnas och som var och en skulle uppfylla ett verkligt behov. Casios uppgift är att ta fram morgondagens produkter som en dag kommer att finnas överallt och som kommer att få folk att undra hur de någonsin kunnat klara sig utan dem. Det är därför som vi framförallt värdesätter "direkt ur förpackningen"-kreativitet i vår produktutveckling, eller det vi kallar att gå från "0" till "1".

Vi försöker uppfinna produkter som ger användarna en helt ny typ av glädje – en förtjusning de aldrig upplevt tidigare. Vår förväntning är att varje ny Casio-produkt ska öppna upp en helt ny värld för användarna, från det att de håller produkten i handen för första gången. Genom att utveckla sådana här innovativa produkter har Casio även som målsättning att skapa nya grupper av användare och att ta sig in på nya marknader. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att utveckla produkter som ytterligare utökar möjligheterna för våra användare, med målet att kunna ha en långsiktig social påverkan.

I korthet är vi fast beslutna att fortsätta att tillhandahålla ett slags produkter som bara Casio kan skapa – produkter som överträffar allas förväntningar och som till och med överraskar alla de Casio-fans som redan på förhand förväntar sig bra saker från oss. Genom att vara otröttligt kreativa och bidra till samhället lovar vi på Casio att fortsätta att växa och ge världen nya fördelar.