Filosofi

CASIOs Kreativitetsdeklaration

-Ett löfte från alla som arbetar på CASIO-

Första kapitlet

Vi värdesätter kreativitet och ser till att våra produkter uppfyller allmänna behov*.

* Att skapa innovativa produkter som alla behöver men som inga andra företag har tillverkat. Det är uppdraget på CASIO, och gäller inte bara produktutveckling utan alla delar av verksamheten.

CASIOs gemensamma åtagande
  1. Vi strävar efter att "våra produkter uppfyller allmänna behov" och det omfattar inte bara tillverkade varor utan även tjänster och support, och allt annat som vi gör.
  2. Vi har ett idealistiskt synsätt i vårt arbete.
  3. Vi slutför vårt arbete och är fast beslutna om att anta alla utmaningar som kommer i vår väg.

Andra kapitlet

Vi strävar efter att med nöje och glädje stå samhället till tjänst.

CASIOs gemensamma åtagande
  1. Vi ger människor "oändlig inspiration".
  2. Vi är delaktiga i människors "andliga och materiella välstånd".
  3. Vi främjar relationer som bygger på "respekt och tillit".

Tredje kapitlet

Våra ord och handlingar får tyngd med tillförlitlighet och integritet och vi arbetar professionellt.

CASIOs gemensamma åtagande
  1. Vi tar fullständigt ansvar för våra ord och handlingar i enlighet med alla lagar och bestämmelser.
  2. Var och en tar ansvar för resultat och framgångar, i enlighet med sin enskilda roll.
  3. Vi strävar dagligen efter att förbättra allt vi gör.

CASIOs uppförandekod innehåller viktiga riktlinjer i det dagliga arbetet för alla CASIO-anställda.