Filosofi

Kreativitet och Samverkan

CASIOs företagsmotto är "kreativitet och samverkan". Det uttrycker företagets arbete för att bidra till samhället genom att erbjuda användbara originalprodukter som bara CASIO kan.

Produkter med innovativa funktioner underlättar i vardagen och hjälper till att föra samhället framåt. Människor gläds åt våra produkter och de är en viktig del av att skapa en ny kultur. Det räcker att en produkt används av många för att hela nya marknader ska utvecklas, och detta ger i sin tur tillväxt inom relaterade branscher. På så sätt bidrar CASIO i samhället med innovativa produkter som förbättrar människors liv.

CASIOs Kreativitetsdeklaration formulerar företagets engagemang i världen och utgör interna riktlinjer som utformats för att alla medlemmar i CASIO-gruppen ska omsätta CASIOs företagsmotto "kreativitet och samverkan" i praktiken.

CASIOs uppförandekod innehåller viktiga riktlinjer i det dagliga arbetet för alla CASIO-anställda.