Produktreparasjon/deler

Dersom du har et defekt CASIO apparat, henvend deg til en lokal fagforhandler som tilbyr reparasjonsservice for gjennomsyn hhv. reparasjon .

Velg først ønsket produktkategori, du får da vist en liste med vedkommende forhandlere.

For at du alltid skal finne CASIO produkter i din nærhet, tilbyr vi deg dessuten et omfangsrikt utvalg av fagforhandlere.

Country City Distributor (web link) Tel. Fax
E-Mail