Retningslinjer for fremming av idéer

Under banneret «kreativitet og innsats» forplikter CASIO COMPUTER CO., LTD. og dets datterselskaper (samlet kalt «CASIO») seg til å bidra til samfunnet ved å tilby banebrytende produkter. For å kunne overholde denne forpliktelsen engasjerer CASIO seg i forskning og utvikling av unike produkter, teknologier, forretningsmodeller og mye mer (samlet kalt «CASIOs teknologi»).

Kunder kan sende CASIO idéer, konsepter, tips, råd, forespørsler eller andre forslag vedrørende produkter, teknologi, design, forretningsmodeller, salgskampanjer, annonser og annen virksomhet (heretter kalt «Forslaget»), og Forslaget kan da, i sin helhet eller delvis, ligne CASIOs teknologi, noe som kan resultere i uventede problemer eller kontroverser mellom CASIO og kundene. Derfor vil CASIO at enhver kunde avstår fra å sende inn forslag til CASIO, slik at denne typen problemer eller kontroverser kan unngås. Hvis en kunde sender et forslag til CASIO, anses kunden å ha samtykket i og godkjent følgende (til tross for den ovennevnte retningslinjen fra CASIO):

  1. CASIO har ingen forpliktelse til å holde forslaget konfidensielt
  2. CASIO har ingen forpliktelse til å beholde eller returnere noen brev, kunstverk, prøver eller andre materialer, i noen form, som er sendt til CASIO sammen med forslaget
  3. CASIO har ingen forpliktelse til å gjennomgå, vurdere eller vedta forslaget
  4. CASIO har ingen forpliktelse til å gi kunden kompensasjon for forslaget og tar ikke på seg noe ansvar