Teknologi

Vanntetthet

Vanntettheten til CASIO-klokkene oppfyller standarden i henhold til DIN 8310 og ISO 2281. Disse standardene beskriver de forskjellige klassene av vanntetthet og kontrollmetodene som brukes til å måle vanntettheten. Unntaket er modellene som ikke har påskriften Water Resist. Disse klokkene må ikke komme i kontakt med vann på noen måte.

Vanntettheten i henhold til DIN 8310 og ISO 2281 er ikke en permanent egenskap ettersom tetningene som brukes, er utsatt for naturlig aldring og slitasje. Svært høye og lave temperaturer, løsningsmidler og kosmetikk påskynder denne prosessen og gjør at tetningene blir tidligere sprø og porøse og vanntettheten til modellene ikke lenger er garantert. Klokker bør brukes i normale temperaturområder, mellom ca. +10 og +50 C°.

Bruksområde:
Disse standardene gjelder for generell bruk av armbåndsur.
Klokker med en meterangivelse for vanntettheten kan imidlertid ikke brukes ved denne dybden uten videre ettersom meterangivelsene for vanntettheten kun er en visuell fremstilling av prøvetrykket.
Et armbåndsur tåler påvirkningen av vann med det statiske trykket som er angitt på klokken (f.eks. 10BAR) og teoretisk neddykking i vann til den angitte dybden.

Bevegelser i vannet, som en kraftig svømmebevegelse eller et slag, kan føre til at det dynamiske trykket overskrider det angitte statiske trykket flere ganger og dermed innskrenker den oppgitte vanntettheten.

Vanntetthetsklassifisering

Markering Brukshenvisninger
  Wasserdichtigkeit Wasserdichtigkeit Wasserdichtigkeit Wasserdichtigkeit
Påskrift på bunnen av huset Vannsprøyter, regn Bading, vasking, dusjing Svømming, snorkling Fridykking uten utrustning
Ingen angivelse Nei Nei Nei Nei
Water Resistant Ja Nei Nei Nei
Water Resist 5BAR Ja Ja Nei Nei
Water Resist 10BAR Ja Ja Ja Nei
Water Resist 20BAR Ja Ja Ja Ja

Vanntetthetsklassifisering (5 BAR/50 M*)
Klokken er testet til en vanntetthet på 5 bar, som tilsvarer trykket til en hypotetisk vannsøyle på 50 meter på en overflate på én kvadratcentimeter. Det gjør den best egnet til daglig bruk som f.eks. bading, dusjing eller håndvask.

Vanntetthetsklassifisering (10 BAR/100 M*)
Klokken er testet til en vanntetthet på 10 bar, som tilsvarer trykket til en hypotetisk vannsøyle på 100 meter på en overflate på én kvadratcentimeter. Det gjør den best egnet til f.eks. hyppig svømming eller snorkling.

Vanntetthetsklassifisering (20 BAR/200 M*)
Klokken er testet til en vanntetthet på 20 bar, som tilsvarer trykket til en hypotetisk vannsøyle på 200 meter på en overflate på én kvadratcentimeter. Det gjør den best egnet til f.eks. fridykking uten apparat.

*Meterangivelsen viser ikke til dykkedybde, men til lufttrykket som ble brukt under vanntetthetstesten. (ISO 2281)