Teknologi

Termometer

  • Termometeret brukes til å måle den utvendige temperaturen.
  • Temperaturen vises med en nøyaktighet på 0,1 grad Celsius
  • Termometeret kan måle og vise området –10,0 til 60,0 grader Celsius

Termometer
Termometer