Teknologi

Smart Access

Smart Access-systemet gir rask og intuitiv tilgang til alle viktige funksjoner i klokken via en elektronisk krone. Kronen kan trykkes og dreies for å veksle mellom enkelte modi og betjene funksjoner som 1/20-sekunders stoppeklokke, nedtelling, alarm eller verdensur. Fem uavhengige motorer driver time-, minutt-, og sekundviserne samt den oversiktlige modus- og datovisningen.

Smart Access

Kronesikring (EQW-A1000)

Du kan aktivere kronesikringen ved å følge anvisningene nedenfor, slik at klokken ikke veksler til en annen funksjonsmodus utilsiktet når kroneknappen trykkes inn.

Smart Access