Teknologi

Radiostyrte klokker

Automatisk punktlighet

Fordelene med radiostyrte klokker er åpenbare: Når de er innstilt på den aktuelle tidssonen, viser de alltid nøyaktig lokal tid. Alle de radiostyrte CASIO-klokkene mottar radiosignaler i nesten hele Europa – noen modeller også i USA og deler av Canada og Mexico (radiotårnet i Fort Collins sender radiosignalene i en radius på opptil 3200 km) og dessuten i Japan eller Kina. I Europa skjer omstillingen mellom sommer- og vintertid helt automatisk. Her finner du ut hvilken teknikk som ligger bak og hvordan klokken din mottar klokkeslettet.

Hva er poenget med radiostyrte klokker?

Regular signal reception ensures that your watch always shows the correct time. The exact time is transmitted to the watch from atomic clocks - the most precise watches in the world. No setting, no resetting, always on time.

Hvor kommer klokkeslettet fra?

Atomur regnes som de nøyaktigste klokkene i verden. I Tyskland fastsettes den offisielle tiden på Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Braunschweig. I Storbritannia er National Physical Laboratory i Teddington nær London ansvarlig for dette. I USA utføres dette arbeidet av National Institute for Standards and Technology (NIST) i Fort Collins / Colorado, i Japan blir det utført av Communications Research Laboratory (CRL) i Tokyo og i Kina overføres tiden via National Time Service Center.

Hvor nøyaktige er atomur?

Atomur avviker så å si ikke fra idealtiden. I løpet av én million år vil de ha et teoretisk avvik på rundt ett sekund. Til sammenligning: Et kvartsarmbåndsur avviker gjerne et par sekunder per måned, mekaniske armbåndsur – hvor elegante de enn måtte være – flere ganger så mye.

Hvordan sendes klokkeslettet til klokken?

Tiden til atomurene overføres via radiotårn. Det finnes tilsvarende radiotårn i Mainflingen ved Frankfurt i Tyskland, i Anthorn i Storbritannia, i Fort Collins i USA, i Otakadoya-fjellene nordøst i Japan og i Hagane sørvest i Japan. I Kina er det også et radiotårn i Shangqiu. Radiotårnet i Mainflingen når en klokke med radioteknologi i en radius på opptil 1500 km, alt etter modellen. Det unike med en del av de radiostyrte CASIO-klokkene er at de kan motta signaler fra alle seks senderne.

Hva slags signal blir sendt?

I Tyskland blir tidssignalet DCF77 sendt på frekvensen 77,5 kHz. MSF er signalet som brukes i Storbritannia, i USA er det WWVB – begge sendes med en frekvens på 60 kHz. Begge de japanske JJY-signalene overføres med 40 kHz eller 60 kHz, og det kinesiske BPC-signalet overføres med en frekvens på 68 kHz. Den radiostyrte klokken avkoder det relevante signalet og viser nøyaktig lokal tid.

Hva skjer på reiser?

Alle de radiostyrte CASIO-klokkene kan enkelt stilles inn på de aktuelle tidssonene. Derfor viser klokkene helt riktig tid i Europa, Nord-Amerika og store deler av Canada og Mexico. Noen av modellene er faktisk utstyrt med den nye radioteknologien Multiband 6 og mottar dermed også signaler i Japan og store deler av Kina. Hvis klokkeradioene fra CASIO befinner seg utenfor et senderområde, fungerer de som vanlige kvartsur.

Vær oppmerksom på klokker med dette merket:

Radiostyrte klokker