Teknologi

Høydemåler (spesielle egenskaper)

Height gain

Minnet til høydemåleren kan lagre opptil 40 dataposter, avhengig av modellen. Hver datapost består av en høyde kombinert med dato og klokkeslett. I tillegg til enkelthøydene blir følgende punkter lagret i minnet:

  • Maksimumshøyde (MAX): lagrer det høyeste punktet under en måling (E) 650 m
  • Minimumshøyde (MIN): lagrer det laveste punktet under en måling (F) 20 m
  • Samlet oppstigning (ASC): lagrer de samlede høydene for en oppstigning (A+C) 280 m + 400 m = 680 m
  • Samlet nedstigning (DSC): lagrer de samlede høydene for en nedstigning (B+D) 50 m + 450 m = 500 m
  • Total lagring: lagrer lavest, høyest og kombinert samlet opp- og nedstigning fra alle de lagrede målingene

Høydemåler (spesielle egenskaper)