Teknologi

Flo-/fjæreindikator

Tidevannet, eller flo og fjære, er den periodiske stigningen og reduksjonen av vannstanden i havet. Det forårsakes hovedsaklig av gravitasjonen mellom jorden, månen og solen. Tidevannet stiger og synker ca. hver sjette time. Tidevannsgrafikken viser tidevannsbevegelsene basert på månens passering over en meridian og havnetiden.

På klokken kan flo-/fjærefasene vises for hvert sted som defineres, og for hvilken som helst dato. Det kan f.eks. være svært nyttig når man allerede på forhånd må vite hvordan tidevannet er dit man skal.

Flo-/fjæreindikator