Teknologi

Energisparefunksjon

Hvis en klokke ikke blir brukt en viss tid og ligger i fullstendig mørke, er varigheten til den såkalte mørkgangreserven viktig.

CASIO-solcelleklokkene har en mørkgangreserve på opptil 24 måneder. Det betyr at en klokke kan ligge i fullstendig mørke i opptil 24 måneder og likevel være funksjonsdyktig.

CASIO-solcelleklokkene er utstyrt med en energisparefunksjon, som setter klokkene i en slags hvilemodus hvis de oppbevares i mørke i en definert tid. Digitale klokker slår da av displayet av seg selv, og på analoge modeller blir viserne stående i klokken 12-posisjonen.

Når de tas ut i lyset igjen, går de ut av hvilemodus og viser riktig klokkeslett. Selv når klokkene er i energisparemodus, fortsetter de å gå i bakgrunnen.