Teknologi

Digitalkompass

Jordens magnetfelt er et komplekst nettverk av nord-syd-stråling. Retningssensoren bruker dette feltet til å bestemme retningen nøyaktig.

Sensoren består av to firkantede spoler der jordens magnetfelt skaper små spenninger. Spenningsnivåene varierer med posisjon og retning. Mellom de to spolene ligger en ikke-magnetisk motstand som fanger opp de små spenningsendringene.

Med hver nye posisjon endres verdiene som motstanden måler. En mikroprosessor omdanner verdiene slik at de kan vises på klokken på en oversiktlig måte.

Digitalkompass