Teknologi

Barometer

  • Barometeret brukes til å måle lufttrykk og vise værtendenser.
  • Generelt kan man si at jo høyere man kommer (oppstigning/terreng), desto lavere er det barometriske trykket.
  • Hvis lufttrykket stiger, kan man vanligvis regne med at været blir bedre.
  • Hvis lufttrykket faller, kan man vanligvis regne med at været blir dårligere.
  • Lufttrykket vises med en nøyaktighet på 1 hPa (hektopascal).
  • Barometeret kan måle og vise området 260 hPa til 1000 hPa.

Barometer