DV-220

Lukke

Bordregner med dobbelt display

Tekniske data

  Spesifikasjoner:

  • Hoveddisplay med 12 tegn
  • Underdisplay med 12 tegn
  • Kombinert solcelle- og batteridrift
  • Mål (H x B x L): 35,4 x 135,5 x 187 mm
  • Plastikktaster
  • Rollover-tast
  • Vekt: ca. 255 g
  • Batteri: 1 x LR44

  Funksjoner:

  • Notat funksjon
  • Dobbelt beregning
  • Prosentregning
  • Fortjenesteberegning (kostpris, salgspris, fortjeneste)
  • Valutaberegning
  • Mva-beregning
  • Uavhengig minne
  • Desimalvelger (0, 1, 2, 3, 4, LEGG TIL 2)
  • Avrundingsvelger (F, stryk, 5/4; UP)
  • Inndeling i tusendeler
  • Tast for å endre pluss-/minustegnet
  • Hurtigkorrekturtast
  • Dobbel null-tast

  Med forbehold om tekniske endringer og feil.
  Størrelsene i illustrasjonene samsvarer ikke med de faktiske størrelsene. Fargene kan avvike noe fra det faktiske produktet.