HR-8RCE-BK

HR-8RCE-BK

Lukke

Tekniske data

  Generelle data:

  • LCD-skjerm med 12 tegn
  • Mål (H x B x L): 4,2 x 10,2 x 20,9 cm (papirfeste lukket) 8,2 x 10,2 x 23,9 cm (papirfeste åpent)
  • Papirstørrelse 58 mm (indre rull P-5825 eller ytre rull - rull 57 mm)
  • Enkel algebraisk logikk
  • Skrivehastighet: 2,0 linjer/sek.
  • Strømkilde: batterier (4 x AA)
  • Strømadapter - tilleggsutstyr (AD-A 60024)
  • Vekt: ca. 271 g

  Funksjoner:

  • Valutaberegning (2 beregningsminner)
  • Fortjenesteberegning (kostpris, salgspris, fortjeneste)
  • Avgiftsberegning
  • Prosentregning
  • Desimalvelger (0,2)
  • Tusenskilletegn
  • Dobbel null-tast
  • Uavhengig minne
  • Avrundingsvelger F, 5/4
  • 150-trinns kontroll
  • After-Print-Function (Mulighet for å printe en kalkulasjon etter alle operasjoner (max. 150 operasjons steg) er lagt inn)
  • Re-Print-Function (Mulighet for å printe en kalkulasjon (max. 150 operajons steg) så ofte som ønsket)
  • Farger: svart, hvit
  • Hurtigkorrekturtast

  Med forbehold om tekniske endringer og feil.
  Størrelsene i illustrasjonene samsvarer ikke med de faktiske størrelsene. Fargene kan avvike noe fra det faktiske produktet.