NY

FR-2650RC

FR-2650RC

Lukke

Bordregner med printfunksjon for enkel bruk.

Tekniske data

  Generelle data:

  • Digitronskjerm med 12 tegn
  • Mål (H x B x L): 6,5 x 19,5 x 31,3 cm (inkl. papirfeste)
  • Papirstørrelse 58 mm
  • Skrivehastighet: 2,0 linjer/sek.
  • Utskrift med to farger (IR-40T)
  • Strømadapter (AD-A 60024)
  • Vekt: ca. 620 g

  Funksjoner:

  • Fortjenesteberegning (kostpris, salgspris, fortjeneste)
  • Avgiftsberegning
  • Prosent-/deltaprosentregning
  • Artikkelteller
  • Merk oppover / merk nedover
  • Gjennomsnittsberegning
  • Hurtigrettetast
  • Desimalvelger (0, 2, 3, ADD2)
  • Tusenskilletegn
  • Dobbel null-tast
  • Uavhengig minne
  • GT-minne
  • Avrundingsvelger F, 5/4
  • 150-trinns kontroll
  • After-Print-Function (Mulighet for å printe en kalkulasjon etter alle operasjoner (max. 150 operasjons steg) er lagt inn)
  • Re-Print-Function (Mulighet for å printe en kalkulasjon (max. 150 operajons steg) så ofte som ønsket
  • Utskrift av nåværende klokkeslett og dato

  Med forbehold om tekniske endringer og feil.
  Størrelsene i illustrasjonene samsvarer ikke med de faktiske størrelsene. Fargene kan avvike noe fra det faktiske produktet.