Filosofi

The Charter of Creativity

- Et løfte fra alle som jobber hos CASIO -

Første kapittel

Vi skal verdsette kreativitet og sørge for at produktene våre oppfyller universale behov*.

* å skape innovative produkter som alle trenger, men som ingen bedrift har produsert tidligere. Hos CASIO er dette ikke bare målet for produktutviklingen, men for alle deler av bedriften.

CASIOs felles engasjement
  1. Vi skal strebe etter å "sørge for at produktene våre oppfyller universale behov", og dette gjelder ikke bare varer vi produserer, men også tjenester og brukerstøtte samt alt annet vi foretar oss.
  2. Vi skal være idealistiske i alt arbeidet vårt.
  3. Vi skal fullføre alt arbeidet vårt med en fast besluttsomhet om å ta imot alle utfordringer vi støter på.

Andre kapittel

Vi skal strebe etter å tjene samfunnet, og gi kundene glede, fornøyelse og tilfredshet.

CASIOs felles engasjement
  1. Vi skal gi mennesker "ubegrenset inspirasjon".
  2. Vi skal dele et "liv med spirituell og materiell velstand" med mennesker.
  3. Vi skal fostre forhold med "respekt og tillit".

Tredje kapittel

Vi skal følge opp det vi lover og gjør, med pålitelighet og integritet, og arbeide på en profesjonell måte.

CASIOs felles engasjement
  1. Vi tar det fulle ansvar for det vi sier og gjør, i henhold til alle lover og forskrifter.
  2. Vi tar ansvar for resultatene våre og suksessen vår, i henhold til vår individuelle rolle.
  3. Vi arbeider for å forbedre alt vi gjør hver dag.

CASIOs Code of Conduct er den sentrale veiledningen for det daglige arbeidet til ansatte hos CASIO.