Beleid voor idee voorstellen

Volgens het bedrijfscredo 'Creativiteit en engagement' leveren CASIO COMPUTER CO., LTD. en diens gelieerde bedrijven (gezamenlijk 'CASIO') een bijdrage aan de samenleving met baanbrekende producten. Om dit te kunnen realiseren, houdt CASIO zich bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van unieke producten, technologieën en bedrijfsmodellen, etc. (gezamenlijk 'Technologie van CASIO').

Hoewel klanten vaak ideeën, concepten, suggesties, advies, verzoeken of andere voorstellen indienen bij CASIO met betrekking tot bijvoorbeeld producten, technologieën, designs, bedrijfsmodellen, verkooppromoties, advertenties (gezamenlijk 'Voorstel'), kan een dergelijk Voorstel in zijn geheel of gedeeltelijk overeenkomsten vertonen met Technologie van CASIO. Dit kan mogelijk resulteren in onverwachte problemen of controverse tussen CASIO en klanten. CASIO geeft er zodoende de voorkeur aan dat klanten afzien van het indienen van een Voorstel bij CASIO om dergelijke problemen en controverses te vermijden Ondanks het voornoemde beleid van CASIO geldt dat als een klant een Voorstel indient bij CASIO, deze klant erkent en ermee akkoord gaat dat:

  1. CASIO niet verplicht is het Voorstel vertrouwelijk te houden;
  2. CASIO niet verplicht is brieven, illustraties, monsters of andere materialen, die in enige vorm zijn ingediend bij CASIO samen met het Voorstel, te bewaren of te retourneren;
  3. CASIO niet verplicht is het Voorstel te bekijken, evalueren of te accepteren; en
  4. CASIO niet verplicht is de klant te compenseren voor het Voorstel en geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid draagt jegens de klant.